Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

OECD

Ministr financí podepsal daňovou smlouvu s Belgií

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Jeho hlavním cílem je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy.
V dubnu 2009 belgická strana navrhla České republice dojednat k již platné smlouvě doplňující protokol. Tato iniciativa belgické strany, kterou Česká republika přivítala, vzešla z reakce na [...]