Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Novela zákona o cenách přinesla lepší informovanost spotřebitelů

Napsal admin • Čer 8th, 2010 • Rubrika: Ministerstvo financí

Tisková konference ke zhodnocení novely zákona o cenách se uskutečnila ve středu 28. dubna 2010 v prostorách Ministerstva financí. Hlavní účastníci, první náměstek ministra financí Ivan Fuksa a předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Viliam Sivek, se shodli, že novela přinesla lepší informovanost spotřebitelů, a to nejen při výběru zájezdů.

Na podzim loňského roku nabyla účinnosti novela zákona o cenách. Tato nejrozsáhlejší novela zákona platného od roku 1990 sledovala tři cíle:

  1. Přesunout ze stávající prováděcí vyhlášky jak definice pojmů, tak povinnosti ukládané prodávajícím a kupujícím přímo do zákona.
  2. Provést dosud chybějící transpozici směrnice 98/6/ES a výslovně v zákonu uvést, že ceny výrobků při prodeji spotřebiteli zahrnují veškeré daně a poplatky, a tedy k nim nemohou být připočítávány žádné další částky. V této souvislosti je do zákona doplněna i zvláštní úprava pro poskytování cenových informací při prodeji zájezdů, což byl v posledních letech občany často kritizovaný nedostatek.
  3. Upravit oblast správního trestání v případech porušení cenových předpisů a ukládání sankcí.

Ministerstvo financí zejména nyní před hlavní letní sezónou věnuje pozornost tomu, zda jsou dodržována nová ustanovení o informování o cenách při poskytování služeb cestovních kanceláří. V letošním roce provedlo Ministerstvo financí z vlastní iniciativy plošné šetření nabídkových cen ve 123 cestovních kancelářích, na kterém se podílelo všech osm finančních ředitelství a odbor cenové politiky ministerstva. Toto šetření ukázalo, že nové povinnosti informování o ceně nejsou zatím porušovány a zákazníci jsou o cenách zájezdů informováni v souladu s cenovými předpisy.

Již koncem minulého roku provedlo Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu na základě dosud jediného podaného podnětu cenovou kontrolu ve dvou cestovních kancelářích zaměřenou na  informování o cenách při poskytování služeb v období listopad 2009 až leden 2010. Bylo zjištěno, že žádná z cestovních kanceláří neporušila nové ustanovení zákona.

V případě, že se veřejnost či média setkají s porušením informačních povinností ze strany cestovních kanceláří, mohou dát podnět na místně příslušné finanční ředitelství.
Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí


Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku