Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Neformální zasedání ECOFIN 16.-17. dubna 2010 v Madridu

Napsal admin • Čer 8th, 2010 • Rubrika: Finanční odhady

Na neformálním jednání ECOFIN se 16. a 17. dubna 2010 v Madridu setkají ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Za Českou národní banku se zúčastní guvernér Zdeněk Tůma.

Ministři financí se budou zabývat prováděním Paktu stability a růstu, zejména horizontálními aspekty letošního hodnocení konvergenčních programů a programů stability členských zemí EU. Pravidelné aktualizace programů členských států, předkládané v rámci procesu evropského mnohostranného rozpočtového dohledu a koordinace fiskálních politik, zhodnotila nejprve Evropská komise, Rada nyní na její doporučení vydá k jednotlivým programům, tedy i ke Konvergenčnímu programu České republiky, své stanovisko, včetně doporučení ke zlepšení rozpočtové situace v daném členském státě EU.

Dále se ministři a guvernéři na svém neformálním setkání zaměří na problematiku veřejných financí, resp. na otázku fiskálních rámců a pravidel a na kvalitu fiskální politiky, zejména za situace současné ekonomické krize. Ministři si vymění své zkušenosti v oblasti národních fiskálních rámců a budou diskutovat o dalším směřování a postupu práce v této oblasti a o způsobech, jak posílit fiskální řízení a zlepšit efektivitu fiskálních rámců.

Neformální ECOFIN se rovněž bude věnovat přípravě pozice EU pro zasedání ministrů financí G20 a jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve dnech 23. a 24. dubna 2010 ve Washingtonu.

Celý druhý den jednání bude věnován problematice finančních trhů. Ministři a guvernéři budou nejprve seznámeni s aktuální situací, vývojem a riziky na finančních trzích Evropské unie. Poté svou pozornost zaměří na problematiku opatření na podporu stability finančních trhů a jejich krizové řízení. ECOFIN se bude zabývat například variantami možné spolupráce členských zemí EU a postupem dalších prací v oblasti prevence a řízení přeshraničních krizí, zacházením se systémově významnými finančními institucemi, mj. v kontextu aktuálních návrhů americké administrativy v oblasti bankovního sektoru, či tématem tzv. inovativního financování v oblasti týkající se finančních služeb. Ministři a guvernéři se budou v souvislosti s otázkou krizového řízení rovněž zabývat závěry a doporučeními tzv. Nybergovy skupiny. Tato pracovní skupina pro krizové řízení na úrovni EU předložila na konci března 2010 svoji zprávu ohledně evropského rámce pro spolupráci v oblasti krizové prevence, řízení a řešení krizí na finančních trzích, včetně dohod týkajících se sdílení nákladů.

Neformální ECOFIN bude rovněž příležitostí pro novou Evropskou komisi, aby přítomné informovala a diskutovala s nimi o připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativách, které se v oblasti finančních služeb chystá na základě svého aktuálně zveřejněného pracovního programu pro rok 2010 předložit.


Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku