Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí o nařízení předběžného opatření vůči společnosti RPG Byty s.r.o.

Napsal admin • Čer 8th, 2010 • Rubrika: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí obdrželo usnesení Městského soudu v Praze, kterým zrušil předběžné opatření vydané Obvodním soudem pro Prahu 1 vůči společnosti RPG Byty, s.r.o. Městský soud současně konstatoval, že k rozhodnutí v této věci je v prvním stupni věcně příslušný krajský (městský) soud. Proto usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil a věc postoupil Městskému soudu v Praze (tj. jeho obchodnímu úseku), který ve věci rozhodne jako soud I. stupně.

MF se neztotožňuje s názorem Městského soudu v Praze. Podle právního názoru MF podpořeného judikaturou soudů vyššího stupně (např. Vrchního soudu v Praze) jsou věcně příslušnými v kauzách, ve kterých je účastníkem řízení organizační složka státu, soudy okresní. Pro rozhodnutí o nařízení předmětného předběžného opatření (souvisejícího s probíhajícím rozhodčím řízením) je proto příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.

Proti rozhodnutí Městského soudu se však nelze odvolat, MF proto musí vyčkat nového rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, tentokrát Městským soudem v Praze.

MF podalo návrh na předběžné opatření k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 v prosinci 2009 a tento soud předběžné opatření uvalil. Předběžné opatření spočívalo v povinnosti zdržet se nakládání s tzv. bytovým fondem OKD, které by bylo v rozporu s ust. čl. 7.6 odst. d) smlouvy o koupi akcií OKD z roku 2004, a to do pravomocného ukončení rozhodčího řízení, vedeného před Rozhodčím soudem v Praze mezi MF a RPG Industries SE, o určení platnosti uvedeného ust. čl. 7.6 odst. d) Smlouvy (ustanovení, které bylo v červnu 2009 ze strany RPG Industries SE jednostranně vypovězeno).


Štítky: , ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku