Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU za rok 2009

Napsal admin • Čer 8th, 2010 • Rubrika: Finance od EU

V loňském roce dosáhla čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU nejlepšího výsledku od našeho vstupu do EU (viz graf č. 1). Česká republika opět obdržela z rozpočtu EU výrazně více, než do rozpočtu odvedla. Stejně jako v předchozích letech ČR zůstává výrazným čistým příjemcem z rozpočtu EU. Rozdíl mezi příjmy a odvody za rok 2009 dosáhl 42,3 mld. Kč. Výsledná čistá pozice ČR za rok 2009 je tak podstatně vyšší, než byla čistá bilance za rok 2008, ve kterém dosáhla výše 23,8 mld. Kč (graf č. 1). Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR dosáhly příjmy ČR z rozpočtu EU v roce 2009 přibližně 2,2 %, podíl čistých příjmů činil 1,2 % HDP ČR.

  • Graf č. 1 – Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU 2004 – 2009 (v mld. Kč)

Graf č. 1 - Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU 2004 -  2009 (v mld. Kč)

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU za rok 2009 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které dosáhly celkem 51,9 mld. Kč a tvořily přibližně dvě třetiny celkových příjmů ČR z rozpočtu Unie. Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 23,2 mld. Kč (viz graf č. 2).

  • Graf č. 2 – Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v roce 2009

Graf č. 2 - Struktura příjmů ČR z rozpočtu EU v roce 2009

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od 1. května 2004 do 31. prosince 2009 zaplatila do rozpočtu EU 182,5 mld. Kč a získala 280 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 97,5 mld. Kč. Za výrazným nárůstem čisté pozice ČR k evropskému rozpočtu v posledních letech stojí zejména rostoucí čerpání ČR z rozpočtu EU, odvody ČR do evropského rozpočtu se zvyšují mírným tempem (viz graf č. 3).

  • Graf č. 3 - Vývoj příjmů z rozpočtu a plateb do rozpočtu EU 2004 - 2009 (v mld. Kč)

Graf č. 3 - Vývoj příjmů z rozpočtu a plateb do rozpočtu EU  2004 - 2009 (v mld. Kč)

Tabulka – Čistá pozice ČR vůči EU rok 2009

Čistá pozice ČR vůči EU rok 2009 - (1.1.2009 – 31.12. 2009)
1. ledna – 31. prosince 2009
mil € mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 1 962,84 51 907,29
Strukturální fondy 1 238,97 32 764,59
Fond soudržnosti 723,87 19 142,70
Zemědělství 876,04 23 166,96
Přímé platby a tržní operace 509,33 13 469,16
Rozvoj venkova 366,72 9 697,80
Vnitřní politiky 86,95 2 299,43
Předvstupní nástroje 29,2 772,14
Celkové příjmy z rozpočtu EU 2 955,03 78 145,82
Platby do rozpočtu EU
tradiční vlastní zdroje (cla+ dávky z cukru) 167,94 4 441,20
Zdroj z DPH 174,17 4 606,00
Zdroj z HND 1 012,70 26 780,90
Celkové platby do rozpočtu EU 1 354,82 35 828,10
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 1 600,22 42 317,72
  • pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2009 (údaj ČNB)
  • 26,445

Štítky:

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Komentáře k článku