Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Author Archive

Ministerstvo financí daňovou amnestii neplánuje, řešení přinese nový daňový řád

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

Ministerstvo financí analyzovalo možnosti v rámci strategie podpory dobrovolného splnění daňových povinností souvisejících s nepřiznanými zdanitelnými příjmy a majetkem. Výsledkem diskuse je doporučení řešení, které nepočítá s nutností speciální legislativní úpravy, nýbrž s využitím stávajícího legislativního rámce, včetně nově uzavíraných dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Významnou změnou, [...]Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí o nařízení předběžného opatření vůči společnosti RPG Byty s.r.o.

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí obdrželo usnesení Městského soudu v Praze, kterým zrušil předběžné opatření vydané Obvodním soudem pro Prahu 1 vůči společnosti RPG Byty, s.r.o. Městský soud současně konstatoval, že k rozhodnutí v této věci je v prvním stupni věcně příslušný krajský (městský) soud. Proto usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil [...]Ministr financí Eduard Janota navštíví Maroko a Libanon

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Finanční politika

Ministr financí Eduard Janota dnes odlétá na pracovní návštěvu Marockého království a Libanonské republiky. Hlavním cílem návštěv je podpis protokolů k vzájemným investičním dohodám a podpora dvoustranných ekonomických vztahů.
V Maroku ministr Janota se svým protějškem Saláhaddínem Mizuárem podepíší protokol k dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 2001. [...]Ministr financí podepsal daňovou smlouvu s Belgií

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Jeho hlavním cílem je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy.
V dubnu 2009 belgická strana navrhla České republice dojednat k již platné smlouvě doplňující protokol. Tato iniciativa belgické strany, kterou Česká republika přivítala, vzešla z reakce na [...]Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 16. března 2010 v Bruselu

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Finanční politika

Na svém pravidelném jednání se 16. března 2010 v Bruselu sejdou ministři financí zemí EU. Českou delegaci povede ministr financí Eduard Janota.

ECOFIN se bude věnovat přípravě jarního zasedání Evropské rady – setkání premiérů a prezidentů států EU se uskuteční 25. – 26. března v Bruselu. Ministři financí se nejprve [...]Ministerstvo financí bude náklady za vyhrané arbitráže vymáhat po žalujících i za cenu žalob a exekucí majetku

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Ministerstvo financí

V uplynulých týdnech přiznali arbitři České republice nárok na úhradu nákladů na vedení sporů hned ve dvou mezinárodních arbitrážích.
Německý investor Georg Nepolsky, který požadoval cca 1 mld. Kč, byl donucen vzdát spor s Českou republikou po úvodním podání české strany. Arbitři rozhodli, že musí české straně uhradit náklady ve výši [...]Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 („zákon o DPH“),  se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, [...]Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2010

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Statní rozpočet

Státní rozpočet na rok 2010 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, který stanovil příjmy ve výši 1 022,2 mld. Kč, výdaje ve výši 1 184,9 mld. Kč a schodek ve výši 162,7 mld. Kč.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB [...]Vyjádření MF k šetření Evropské komise

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Ministerstvo financí

Evropská komise dnes rozhodla prošetřit úvěr, který Českým aeroliniím poskytla společnost Osinek. Toto hloubkové šetření však nepředjímá konečné rozhodnutí Komise a všechny zainteresované strany se v jeho průběhu budou moci vyjádřit.
Už na podzim loňského roku Vláda ČR uložila Ministerstvu financí ČR připravit do 26. dubna 2010 restrukturalizační plán, expertní podklad [...]Ministerstvo financí a Dopravní podnik hl. m. Prahy se ohrazují proti nepravdivým informacím v článku v E15

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí spolu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy jsou nuceni reagovat na článek „Stát dává ekozakázky bez výběrových řízení“, který obsahuje nepravdivé a zkreslené informace a citace. Článek se týká výběrového řízení na sanační práce v areálu podniku Walter a.s., Jinonice.
Jak Ministerstvo financí deník E15 upozornilo – výběrové řízení [...]