Finance a peníze

Zprávy z oblasti peněz a financí

Daně

Ministerstvo financí daňovou amnestii neplánuje, řešení přinese nový daňový řád

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

Ministerstvo financí analyzovalo možnosti v rámci strategie podpory dobrovolného splnění daňových povinností souvisejících s nepřiznanými zdanitelnými příjmy a majetkem. Výsledkem diskuse je doporučení řešení, které nepočítá s nutností speciální legislativní úpravy, nýbrž s využitím stávajícího legislativního rámce, včetně nově uzavíraných dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Významnou změnou, [...]Ministr financí podepsal daňovou smlouvu s Belgií

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Jeho hlavním cílem je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy.
V dubnu 2009 belgická strana navrhla České republice dojednat k již platné smlouvě doplňující protokol. Tato iniciativa belgické strany, kterou Česká republika přivítala, vzešla z reakce na [...]Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 („zákon o DPH“),  se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, [...]Firmy, které žádají o vrácení sociálního pojistného za rok 2007, nemusí zatím podávat daňové přiznání

By admin • Čer 8th, 2010 • Category: Daně

Vzhledem k právní nejistotě, která v současné době panuje ohledně výkladu a aplikace zákona upravujícího platby na sociální pojištění v roce 2007, došlo Ministerstvo financí k závěru, že je potřeba v rámci klientského přístupu k poplatníkům tuto specifickou situaci zohlednit i při aplikaci procesních pravidel týkajících se podávání dodatečných daňových [...]